Bedrijfsoprichting

Setting up your business in the UAE
starts with NHBC

Mainland VAE

Het aannemen van de juiste bedrijfsstructuur voor uw bedrijf in de VAE is een cruciaal element voor succes.

Er zijn verschillende Mainland setup mogelijkheden in de VAE, geschikt voor verschillende zakelijke doeleinden.

Limited Liability Company (LLC)

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is geschikt voor commerciële/handelsactiviteiten. Om een LLC in Dubai op te richten, moet een aanvraag worden ingediend bij het Dubai Department of Economic Development (DED) om een commerciële/handelsvergunning te verkrijgen, waarvoor de LLC een bedrijfspand in Dubai moet hebben. Een LLC heeft een permanente vestiging in de VAE en kan eigendom zijn van twee tot vijftig (buitenlandse) aandeelhouders wiens aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de omvang van hun aandeel in het kapitaal van Dubai LLC. Er is geen minimum aandelenkapitaal voor een Dubai LLC, maar haar aandelenkapitaal moet toereikend zijn voor haar doeleinden.

Civil Partnership

A Civil Partnership (ook wel een “professional company” genoemd) is geschikt voor het uitvoeren van advies- of dienstverlenende werkzaamheden. Een dergelijke partnerschap kan worden aangegaan door twee of meer personen. De partners genieten geen beperkte aansprakelijkheid en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden of verliezen van het partnerschap, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Een Civil Partnership moet een UAE national aanstellen als een zogeheten Local Service Agent.  Deze Agent wordt aangesteld op grond van een Local Services Agreement en levert lokale diensten, zoals het faciliteren van de afgifte van verblijfsvisa en werkvergunningen voor uw werknemers, en het elk jaar afhandelen van de verlenging van de professionele licentie in ruil voor een jaarlijkse servicevergoeding. De Local Service Agent aanvaardt geen enkele financiële of juridische aansprakelijkheid voor het partnerschap. De partners behouden het volledige eigendom en de controle over het bedrijf. Wel kan een algemeen directeur worden aangesteld als bestuurder. Indien de bestuurder buiten zijn bevoegdheden handelt, is hij persoonlijk aansprakelijk voor alle schade als gevolg van zijn/haar toedoen.

Sole Proprietorship

Een eenmanszaak kan slechts door één persoon (lokaal of expat) worden opgericht om in naam van de eigenaar zaken te doen. De eigenaar is echter persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden of verliezen van de vestiging. Een vestiging die eigendom is van een expatriate mag alleen professionele of consultancy-gerelateerde activiteiten uitoefenen en moet een Local Services Agent aanstellen (zie Civil Partnership voor meer informatie). De lokale serviceagent aanvaardt geen enkele financiële of juridische aansprakelijkheid voor de vestiging. Een vestiging die eigendom is van een UAE national mag commerciële of handelsactiviteiten uitoefenen. Gezien het onbeperkte karakter ervan, heeft een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegenwoordig echter vaak de voorkeur om dergelijke activiteiten uit te oefenen.

Foreign Branch

Een buitenlands bedrijf dat professionele activiteiten in Dubai wil uitoefenen, moet een filiaal van het moederbedrijf oprichten en een professionele licentie verkrijgen van het Dubai Department of Economic Development (DED) en een Commercial Registration Certificate (CRC) van het Ministry of Economy (MOE), dat vereist dat het filiaal een bedrijfspand heeft in Dubai.

Een branch heeft geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid dan die van het moederbedrijf. Om een ​​filiaal op te richten, moet het moederbedrijf een UAE national of een bedrijf die 100% eigendom is van UAE nationals, aanstellen als zijn Local Services Agent (zie Civil Partnership voor meer informatie). De Local Service Agent aanvaardt echter geen financiële of juridische aansprakelijkheid voor de branch. De buitenlandse investeerders behouden het volledige eigendom van en de controle over het bedrijf dat wordt beheerd door een algemeen directeur die ingezetene van de VAE moet zijn of worden. Er zijn geen kapitaalvereisten, maar de moedermaatschappij is verplicht om details van haar eigen kapitalisatie en goede reputatie te tonen en een bankgarantie kan eventueel vereist zijn. Winsten van het filiaal kunnen zonder aftrek worden gerepatrieerd. De professionele activiteiten van de branch moeten die van het moederbedrijf weerspiegelen. De aanvraag moet worden ondersteund door de bedrijfsdocumenten van het moederbedrijf, die notarieel moeten zijn bekrachtigd, gewaarmerkt en vertaald in het Arabisch.

Highlights

  • Een douanerecht en een laag btw-tarief van slechts 5%
  • Onbeperkte handel met lokale en buitenlandse markten
  • Geen handelsbelemmeringen, geen handelsquota
  • UAE residency visum toegestaan (faciliteert bankieren)
  • Toegang tot goedkope arbeidskrachten
  • Verplicht om fysiek kantoor te huren
  • Alle banktransacties worden gefaciliteerd