See what people are saying

Testimonials

For Business Setup in the UAE - Mainland, Offshore, Free Zone

Francesca is een fijne persoonlijkheid en ervaren professional in het begeleiden van bedrijven bij het opzetten van nieuwe entiteiten in het Midden-Oosten. Met haar sterke hands-on aanpak en uitgebreid netwerk krijgt ze dingen snel voor elkaar en maakt ze gepaste oplossingen voor elk soort bedrijf. Seventh Bridges Project Management & Services levert snelle en gebruiksklare tijdelijke bruggen voor verhuur in de offshore en maritieme sector. We raden de diensten van NHBC en de aantrekkelijke prijzen ten zeerste aan.

Hendrik van der Ham - oprichter van Seventh Bridges Project Management & Services

Francesca is a personable and experienced professional in helping businesses set-up new companies in the Middle East.  With her strong hands-on approach and extended networks, she gets things done quickly and customizes solutions for each business. Seventh Bridges Project Management & Services provides fast and fit-for-purpose temporary bridges for rental in the offshore and maritime sector. We highly recommend Francesca's valuable services at very cost-effective prices.

Hendrik van der Ham - founder of Seventh Bridges Project Management & Services

Na verschillende mislukte pogingen om onze zakelijke bankrekening in Dubai te openen, werden we geadviseerd om contact op te nemen met NHBC. Nadat NHBC dit proces heeft overgenomen, is het ons eindelijk gelukt om onze bankrekening goedgekeurd te krijgen. Vanwege de nauwe band die we met Francesca hebben opgebouwd, hebben we onze zakelijke relatie uitgebreid. Ze is nu onze partner voor onze bedrijfsgerelateerde werk-, visum- en HR-gerelateerde onderwerpen en ze begeleidt ons met vragen over de VAE-wetgeving. Francesca heeft niet alleen een fijne persoonlijkheid, maar ze is ook een echte professional. Als ze niet direct een antwoord weet, zal ze dit uitzoeken en altijd terugkoppelen met het juiste advies.

Bas van Hoof - Keller Kitchens FZ-LLC

After several failed attempts to open our corporate bank account in Dubai, we were advised to contact NHBC. After NHBC took over this application process, we finally managed to get our bank account approved. Due to the close relationship we’ve built with Francesca, we expanded our business relation. She is now our partner for our company related work, visa and HR related subjects and she guides us with questions regarding the UAE law. Francesca is not only a nice personality but also a real good professional. If she doesn’t know a direct answer, she will find out and always revert back with the right advise.

Bas van Hoof - Keller Kitchens FZ-LLC

We needed a partner in UAE to setup a UAE business as a hub for our projects in South East Asia and Africa. We needed advice for choosing the right Free Zone and bank, and assistance with the setup and opening of a corporate bankaccount. While we didn't have the time nor knowledge of all the possibilities for setting up our business in the UAE, we were happily surprised that New Horizons Business Consultants helped us out in a very resolute way forward. Earlier contacts with other company advisors didn't end up with an incorporated freezone company and active corporate bank account. Francesca knows her way around in UAE, from the staff members of the Free Zones to the right bank employees. This was the only right way to set up the business and the bank account, we're glad we found a consultant who introduced us to the right people.

After setting up our FZ-LLC, we never missed any deadline for visa renewal or renewal of our company license or other contracts. NHBC’s doesn't stop after the initial setup but is ongoing. Even when picking up important documents in the UAE, anything related to banks or government authorities, there is no delay in the needed services. Francesca doesn't have to think about twice - it's embedded in the service oriented company of hers. So for Dutch entrepreneurs who would like to set u a business in the UAE we recommend NHBC and its owner Francesca to you as the right start of doing successful business in this hub to the rest of the world.

Wij zochten een firma in de VAE voor het opzetten van onze business als hub voor Zuid Oost Azie en Afrika. We wilden advies wat betreft de keuze van de juiste Free Zone en bank voor onze zakelijke bankrekening. Gezien wij geen kennis en tijd hadden om alle mogelijkheden uit te zoeken, waren wij blij verrast met de pro-actieve aanpak van New Horizons Business Consultants. Contact met andere adviseurs hadden niet geleid tot een bedrijfsoprichting met bankrekening. Francesca is goed bekend in de VAE, van Free Zone werknemers tot het benaderen van de juist bankmedewerkers. Dit was de enige juiste manier voor ons en we zijn blij dat we NHBC Dubai gevonden hebben.

Na het voltooien van de oprichting van onze FZ-LLC, hebben we nooit een deadline voor visum renewal, license renewal of andere contract renewals gemist. NHBC’s dienstverlening stopt niet na de setup. Van het ophalen van belangrijke documenten, alles gerelateerd aan bank of overheidsinstanties, niets wordt vergeten. Francesca hoeft er niet twee keer over na te denken – het is simpelweg geïntegreerd in haar dienstverlening. Dus voor Nederlandse entrepreneurs die een business willen openen in Dubai, wij bevelen NHBC en de oprichter Francesca van harte aan als startpunt voor het opzetten van een succesvolle business in de VAE.

Het aanvragen van mijn residence visum, Emirates ID enzakelijke bankrekening was een ontmoedigend process voor mij. Ik wist niet waarik moest beginnen, welke vragen ik moest stellen en aan wie. Kantoormedewerkers kwamen nooit bij me terug.

NewHorizons Business Consultants nam alles uithanden – zonder enige tijd of moeite van mijn kant. Het beste was da tik de managing director Francescacompleet kon vertrouwen om mijn bedrijf te vertegenwoordigen en om mij door hetlabyrinth van overheidsinstanties en bank branches te navigeren.

Wanneer Francesca zegt “maak je geen zorgen” dan kun jeervan uitgaan dat alles afgewikkeld wordt. Dank aan het team van NHBC en mijncomplimenten aan Francesca!

Ralph Szabo - PharmTrade EU

Francesca is zeervakkundig, professioneel en benaderbaar. Ze is erg gemotiveerd en gemakkelijkin de omgang, bouwt goede vertrouwensrelaties op en wordt gerespecteerd in haarbranche. Ze is een waardevolle aanwinst voor elk bedrijf die zich van plan isom te gaan vestigen in de Verenigde Arabische Emiraten.

- Zettex International

Francesca Bouwman van NHBC heeft ons geholpen bij het opzetten van onze Dubai Mainland branch. Vanwege haar kennis van de lokale wetgeving en gebruiken, is dit proces erg goed verlopen. Ze heeft ons geholpen bij alle administratieve aspecten van de business setup, het openen van de zakelijke bankrekening, maar ook bijvoorbeeld bij het aannemen van en de visa aanvragen en work permits van onze werknemers.

Francesca is een constructieve en coöperatieve consultant en wij hebben het contact met haar als erg prettig ervaren.

Ad Jongenelen - Manager Global Operations at Scandia Gear

Na de setup van onze UAE Free Zone Company leek het onmogelijk om onze zakelijke rekening geopend te krijgen. Na vele mislukte pogingen, waren wij geadviseerd om Francesca Bouwman van NHBC Dubai te benaderen. Zij kreeg het voor elkaar om ons succesvol door dit ontmoedigende proces te navigeren en openende twee zakelijke rekeningen voor ons. Bedankt! Boxpal International FZE.

After setting up our UAE Free Zone Company, it seemed to be impossible to get our corporate bank account opened. After numerous failed attempts, we were advised to contact Francesca Bouwman from NHBC Dubai. She managed to navigate us through this daunting process smoothly and managed to get two corporate bank accounts opened. Thank you! Boxpal International FZE.

Francesca Bouwman from NHBC has assisted Scandia Gear with setting up a branch in Dubai Mainland. Because of her knowledge of local legislation and customs, this process went very well. She assisted us with all administrative actions required for the business setup, opening of the corporate bank account, but also, for example, supervising visa applications and work permits.

We experience Francesca as a pleasant personality and a constructive and cooperative consultant.

Ad Jongenelen - Manager Global Operations at Scandia Gear

Francesca is extremely knowledgeable, professional and approachable. Highly motivated and outgoing, she builds trusting relationships easily and is well respected in her industry. She is a highly valuable asset to any company that is planning to set-up a complete new business in the UAE region.

- Zettex International

"Applying for my residence VISA, the Emirates-ID and a company bank account were daunting tasks for me. I didn’t know where to begin or which questions to ask, and office employees never seemed to follow through when I asked.

New Horizons Business Consultants did everything – with almost no time or effort for me. The best part was that I could completely trust their managing director Francesca to represent my company professionally and guide me through the labyrinth of public authorities and bank branches.

When Francesca says "no worries" you can consider tasks as done. Many thanks to the team of NHBC and my best compliments for Francesca!“

Ralph Szabo - PharmTrade EU